Cuma, Mart 25, 2016

JÖNTÜRKLER / Ernest Edmondson RAMSAUR

Tam adı JÖNTÜRKLER 1908 İhtilalinin Doğuşu olan eser, Pınar Yayınları tarafından Muhsin Önal MENGÜŞOĞLU'nun tercümesi ile ilk baskısını Mayıs 2004 tarihinde yapmış. Benim okuduğum, eserin Mart 2011 tarihli ikinci baskısıydı. 

Ernest Edmondson Ramsaur, 1940'lı yıllarda doktora tezi olarak seçtiği konuyu kitap haline getirmiş 1950'lerde. Kitabın taslak halini Halide Edip Adıvar, Dr. Adnan Adıvar ve Dr. Nihat Reşat Berger okumuş. Ramsaur'un eserinin biblografyası, tarihin bu alanına dair bu güne kadar okuduğum eserler arasında en kapsamlı olanı. Hatta kitabın sonunda biblografyayı değerlendiren bir bölüm bile koymuş yazar. 

Kitap aşağıdaki sorulara net yanıtlar veriyor:
  • İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC) masonik bir yapı mıydı?
  • İTC üyeleri arasında mason olanlar var mıydı?
  • Tarikatların İTC ile ilişkisi neydi?
  • Prens Sabahattin ve Ahmet Rıza arasındaki görüş ayrılığının temelinde ne vardı?
  • Mustafa Kemal'in İTC ile ilişkisi neydi?
  • 1908 devrimini Avrupalı devletler mi istedi?
  • Abdülhamit gizliden gizliye ikinci meşrutiyetin ilanı için uğraştı mı?
  • Fransızlar, İngilizler, Ruslar ve İtalyanlar ikinci meşrutiyet konusunda ne düşündüler?
Belgelerin yanısıra, 1940'lı yıllarda halen hayatta olan dönemin tanıklarıyla da görüşerek oluşturulmuş bu eser, 1870 - 1930 arası dönemi anlamaya çalışanlara çok kıymetli bilgiler sunuyor. 

Hiç yorum yok: