Perşembe, Temmuz 23, 2015

RTÜK'te başkanlık seçimi süreci

Aşağıdaki yazıyı yayınladığımda RTÜK üyelerinin tümüne air özgeçmiş bilgileri yoktu web sayfasında. Kıymetli bir okuyucumun uyarısı ile MHP kontenjanından seçilen üyenin 1956 doğumlu olduğunu öğrendim. Bu durumda geçici başkanlık MHP kontenjanından gelen Arif Bey'in hakkı görünüyor. Belki bu düzeltmeyi yayınladığım sırada üst kurul başkanı seçilmiş olur. Gene de kayıtlarda hatalı kalmasın...


RTÜK'te başkanlık seçimi ve başkan seçilemezse ne olacak sorusunun yanıtı 6112 sayılı yasanın 36. maddesinde. Yasa metnine bakılınca aslında başkan seçilemeyeceği durumun açık olarak yer almadığı görülüyor. 9 üyeli RTÜK'te en çok oy alacak kişi başkan olarak seçilecek. Yasa metninde başkan ve başkan yardımcısı yoksa en yaşlı üye başkanlık eder denilmiş.
RTÜK'ün web sayfasında çoğu üyelerin özgeçmişlerine yer verilmiş. Eğer yanlış görmediysem en yaşlı üye, 1958 doğumlu CHP kontenjanından seçilmiş Süleyman Demirkan. Bu durumda başkanlık seçimi sürecinde tıkanma olursa Süleyman Demirkan başkanlığında RTÜK, çalışmalarına başlayabilir gibi görünüyor. Benim gibi merak edenler olabilir diye paylaşayım isterdim.
Üst Kurul Başkanı ve Başkan Vekili 
MADDE 36 – (1) Üst Kurul üyeleri, seçim sonuçlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde toplanarak kendi aralarından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin görev süreleri iki yıldır. Başkan Vekilliğine seçilen Üst Kurul üyelerinin Başkan Vekilliği görev süresi, Başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlıdır. Herhangi bir şekilde Başkan veya Başkan Vekilinin üyeliği sona erer veya Başkan veya Başkan Vekilliği boşalırsa, Üst Kurul ilk toplantısında Başkan ve/veya Başkan Vekili için seçim yapar. 
(2) Üst Kurul, Başkan tarafından; Başkanın bulunmadığı hâllerde Başkan Vekili tarafından yönetilir ve temsil edilir. Başkan ve Başkan Vekilliğinin aynı anda boşalması durumunda en yaşlı üye Üst Kurula başkanlık eder.
Yazıdaki fotografın ne olduğunu merak edenler için kısaca bahsedeyim. RTÜK'ün yayınladığı bir yönetmelik var. Tam adı Verici Tesis Ve İşletim Şirketi İle Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelik. Bunlar da neyin nesi diyorsanız sizi eski yazılarıma yönlendireyim
Neyse, işte bu yönetmeliğin 27. maddesine göre RTÜK tarafından yetkilendirilecek bir Test ve Doğrulama Merkezi olacak. Bu merkez Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tüm set üstü cihaz ve tümleşik sayısal televizyon alıcıları, RTÜK tarafından hazırlanan “Türkiye Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T2) Alıcıları Gereksinimleri Dokümanı”nda belirtilen özelliklere uygun olmasını sağlamakta yetkili ve sorumlu olacak. İşte bu testlerden başarılı çıkan cihazlara da yukarıda gördüğünüz logo yapıştırılacak.  


Test ve doğrulama merkeziMADDE 27 – (1) İzleyicilerin sayısal karasal yayınları almakta kullandığı set üstü cihaz veya tümleşik sayısal televizyon alıcılarının test ve doğrulamasının yapılması amacıyla, bir “Test ve Doğrulama Merkezi” Üst Kurulca yetkilendirilir.
(2) Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tüm set üstü cihaz ve tümleşik sayısal televizyon alıcıları, Üst Kurulca hazırlanan “Türkiye Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T2) Alıcıları Gereksinimleri Dokümanı”nda belirtilen özelliklere uygun olarak üretilir. Test ve Doğrulama Merkezi, gerekli testleri yapmak ve set üstü cihaz ve tümleşik televizyon alıcılarının Gereksinim Dokümanında belirtilen özelliklere uygun olmasını sağlamakta yetkili ve sorumludur.(3) Test ve doğrulama merkezi tarafından hazırlanacak olan test prosedürleri ve yöntemi Üst Kurulun onayı sonrası uygulanır. Bu test prosedürlerinde yapılacak değişiklikler aynı şekilde Üst Kurul onayına tabidir.(4) Test ve doğrulama işlemi yapılan ve Üst Kurul tarafından onaylanan set üstü cihaz ve tümleşik alıcılar Ek-3’te belirtilen uygunluk logosunu kullanabilirler ve bu cihazlara ilişkin bilgiler Üst Kurul internet sitesinde yayınlanır.

Hiç yorum yok: