Perşembe, Aralık 05, 2013

Sayısal karasal televizyon: reklam

Televizyon yayıncılığının görünen tek gelir kalemi reklamlar. Hal böyle olunca yayıncılar, reklam saatini daha yüksek bedelle pazarlayabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Reklam saatinin bedelini yükseltmenin yolu, reklamın hedef kitleye ulaşacağına yönelik bir algıyı oluşturmak. Reklam, nasıl hedef kitleye ulaşır? Birincisi ve en bilindik yöntem televizyon yayınının ilgi çekici olması, yani daha çok kişinin izlemesini sağlamak. Bunu gerçekleştirmek için farklı platformlarda bulunmak (uydu / kablo / paralı platformlar ve karasal), kaliteli / premium içerikler üretmek / ürettirmek / satın almak yolları izleniyor.
Hali hazırdaki yayın dağıtım yöntemlerinde yerel / bölgesel reklam yayınlamak teorik olarak olanaklı olsa bile pratikte uygulanmayan bir yöntem. Günümüzde ülkemizde yerel / bölgesel yayın yapan televizyon kanalları bile uydu üzerinden yayınlarını dağıtmayı seçtiği için aslında bölgesel / yerel içerik uydunun kapsadığı tüm coğrafyaya yayılıyor. Hedefe odaklı reklam yapmanın getireceği avantajdan kimse yararlanamıyor. Oysa ulusal yayın yapan bir kanalda, diyelim Ankara'da hizmet üreten bir şirket reklam verebilse, hem reklam veren hem kanalı izleyen için daha anlamlı olacak.
Somut bir örnek vermeye çalışayım. Ankara'da bir kaç şubesi olan bir lokanta zinciri düşünün. Kanal X adlı ülke çapında yayın yapan bir televizyonda reklamını yayınlatmak istiyor. Kanal X'i Adana'da izleyen için bu reklamı görmenin hiç anlamı yok. Çünkü izleyici Adana'da yaşıyor ve Ankara'daki lokanta zinciri onun ilgisini çekmiyor. Kanal X, lokantacıdan yüksek bedel istemek durumunda, çünkü ulusal yayın saatini satmış olacak.
Oysa, Kanal X reklam kuşağını yerel ve bölgesel olarak bölüp pazarlayabilme olanağına kavuşsa Ankara'daki yayınında Ankara'daki lokantanın reklamını yayınlarken, Adana'da Adana'daki mobilyacının reklamını yayınlasa daha mantıklı olmaz mı?
İşte sayısal karasal televizyon ile bu düş gerçek olabilir.
IP geri dönüş kanalı ile desteklenecek bir hibrit platformda, reklamdan satışa doğrudan geçişler sağlanabilir.
 

Hiç yorum yok: